Debatforum for foreningen Trans-Danmark


  udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Share
  Irene Haffner
  Irene Haffner

  Antal indlæg : 86
  Join date : 17/10/08

  udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Irene Haffner on 12/5/2009, 17:53

  OBS ....DETTE UDKAST ER NU RETTET OG FINDES I REVIDERET UDGAVE LÆNGERE NEDE!!!


  Forslag til orientering om transkønnedes forhold og situation.

  Møde: SF`s folketingsgruppesekretær: Lars Brandstrup Nielsen inviterer ordførere og andre interesserede – flg. bliver uddelt.

  Mødet afholdes på Christiansborg – (dato og tid er fastsat)  Irene Haffner og Izabella Simonÿ deltager fra transforeningerne i DK.  Irene Haffner, medlem af SF Thy-Mors

  Kandidat til kommunevalget 2009  Til orientering omkring de transkønnedes situation og forhold vil jeg invitere Izabella Simonÿ, som er bestyrelsesmedlem i TiD (Transvestitter i Danmark) –jeg selv er sekretær i landsforeningen Trans-Danmark.

  På den måde er begge de 2 landsforeninger repræsentreret.  Orienteringen ville for mig se sådan ud:


  [list]
  [*]Hvem er de transkønnede i Danmark
  [*]Hvor mange, og hvad er forskellene – transvestit, transseksuel, post-up
  [*]Hvordan er vilkårene som transkønnet i Danmark
  [*]Hvad siger lovene
  [*]Hvad kan gøres bedre – for nuværende: Navneloven, hatecrimes, pas & kørekort, arbejdsmarkedet.
  [*]Organisation og struktur i et miljø der lever i skyggerne.
  [*]Sexologisk klinik –
  [*]Fremtidens vilkår og visioner
  [*]m.m – spørgsmål –
  [/list:u:cc18]  Jeg ville bestræbe mig på en kort og præcis orientering, støttet af de tørre fakta skrevet ned på papir.

  Derudover vil jeg synes at både Izabella og jeg kort gør rede for vores 2 landsforeningers position i Danmarks.

  Ellers må det være spørgsmål og kort debat.  Irene Haffner (Trans-Danmark.dk)

  haffner26@msn.com

  www.irenehaffner.dk


  Izabella Zimonÿ – TiD – Transvestitter i Danmark

  izabella-t@hotmail.com
  1.Hvem er de transkønnede i Danmark  Ordet transkønnet vinder efterhånden indpas. Bl.a. for at undgå seksualitets - og diagnosesnak. Transgender – Transkønnet dækker de 2 hovedformer: Transseksualitet og transvestitter.  Transseksual er når man tildels befinder sig i den forkerte krop, og ønsker kønsskifte. Nogen går langt i forsøget andre bliver ved hormonbehandling, og nogle lever bare som kvinde.

  Rigshospitalets Sexologiske klinik spiller en væsentlig rolle for de transseksuelle. Det er dem der visiterer til operation, og ny identitet. Der er ikke mange transseksuelle i DK. Måske 4-500 – og der visiteres ca 2-3 om året via RS. Ikke alle lever synligt. Bemærk at der også findes transseksuelle kvinder til mand, og at de er en meget lille, ofte overset, gruppe.  Post-up

  Iblandt de transseksuelle findes Post-up transseksuelle. Transseksuelle der har fået foretaget en kønsskifteoperation. De får skiftet identitet, mens en anden stor gruppe ikke får foretaget operation men konsulterer RS – eller er i hormonbehandling hos læge. Eller blot lever som kvinde/mand fordi de føler sig rigtigst som sådan.

  Transvestitter er der ret mange af. Statistisk mener man der er 1.5 % i en befolkning. I DK vil det så svare til ca. 65.000. Mænd og en mindre gruppe kvinder, der skifter til det modsatte køn. Frekvensen går fra få gange på en måned til enkelte der lever næsten fulltime, og næsten er at betragte som transseksuelle. En stor gruppe er de fetichistiske transvestitter. Altså dem der kun skifter af seksuelle grunde. Men, og det er vigtigt, der findes en gruppe ”mentale” transvestitter som har et mentalt kønsskifte som en forudsætning for et kvalitets-liv.  Antal

  Alt i alt er et gæt, at der lever ca. 1500 - 2000 transkønnede ( Transseksuelle & Transvestitter) synligt og åbent i Danmark.

  (læs evt.: Minoriteternes Minoritet under artikler på : www.irenehaffner.dk)  Vilkårene

  Danmark er et forholdsvis tolerant land at leve i som transkønnet. Alligevel lever mange, især Mand-til-kvinde, i det skjulte, af frygt for hvad familie, arbejdsgiver, nærsamfund m.m. siger.  De danske transkønnede har 2 landsforeninger der afholder arrangementer og taler deres sag. Ikke alle – for ikke at sige kun ganske få – er medlem af disse foreninger.

  Det er TiD – Transvestitter i Danmark, som har ca. 100 medlemmer. Foreningen er først og fremmest en social forening der afholder arrangementer i København og Vejle. Her kommer en del som klæder om ved selve arrangementet, altså transvestitter der lever skjult, men også få af de synlige transvestitter. Foreningen er aktiv ved København By Night, og er stærkt involveret i det skandinaviske trans-træf i den svenske by: Båstad, et par timers kørsel fra København.

  TiD er den største, og dermed også den mest ”velhavende” af de 2 landsforeninger.  Trans-Danmark, landsforeningen for transvestitter og transseksuelle – er en nyere landsforening, der brød ud fra TiD for ca 10 år siden, da nogen mente at der var brug for en forening der ville arbejde politisk for både –Transseksuelle OG Transvestitter.

  Det er en meget lille forening med ca. 56 medlemmer. Foreningen arbejder meget politisk og har opnået en slags høringsret i lovsager i det danske folketing.

  Denne forening er igen medlem af TGEU – TransgenderEuropa – og har 2 bestyrelsesmedlemmer siddende i TGEU`s Bestyrelse.

  Foreningen afholder desuden arrangementer på Djursland og i fællesskab med TiD i Vejle.

  Mange transkønnede i Danmark er medlem af begge foreninger.  De 2 foreninger har hjemmesider:  www.trans-danmark.dk

  www.transvestit.dk

  Love – og myndigheder.  Det er ikke mere end 35 år siden at det blev tilladt at færdes på gaden i det modsatte køns tøj.

  Og begrebet ”sygdom - diagnose” er ikke helt fordampet fra miljøet endnu. Og da slet ikke hele den danske lægestand.

  Relevante love  Navneloven –Sidst L 107 –

  En person må ikke bære det modsatte køns navn som fornavn. Men gerne som mellemnavn.

  Der er lavet en liste med fællesnavne som man kan bruge af hvis man har behov for at hedde et navn som det modsatte køn. Willie, Renee, osv.

  Som det er i dag bestemmer Rigshospitalets Seksologiske klinik suverænt om en person må tage det modsatte køns navn. Det kræver konsultationer og der skal diagnosticeres om personen er transseksuel. Mange konsultationer tager op til 2 års ”behandling” er der eksempler på. Et enkelt eksempel dokumenterer en enkelt der har bekostet næsten 130.000 kr i udgifter for at gå i ”behandling”.

  Der er en stærk utilfredshed over at Seksologisk Klinik skal beskæftige sig med ”navneloven” og i sidste ende skal afgøre hvem der kan tage det modsatte køns identitet, incl. cpr.nr og navn.

  Mange mener at det ikke er et lægefagligt område, men et civil-juridisk anliggende.

  Landsforeningen Trans-Danmark er ved at indlede en sag ved menneskerittigheds domstolen, og vil have sagen afprøver i Haag, med henvisning til bl.a praksis i Tyskland, og i henhold til Hammersberg rapporten – Se evt. under: www.trans-danmark.dk - videnscenter og transpolitik.

  Min mening (Irene Haffner) er at navn og identitet skal ses i lyset af en lægefaglig vurdering er en krænkelse af demokratiet, og at monopolet fra Rigshospitalets Seksologiske klinik skal brydes og ses efter i sømmene.  Operation

  Især en del transseksuelle har som mål at få en kønsskifteoperation. Dette er meget svært i Danmark, og det er nok relevant at være forsigtig, da det jo er en irreversibel handling.

  2-3 opereres i DK om året. Men det gør at en del søger til udlandet, bl.a. Thailand hvor der er hospitler der laver flere tusinde operationer om året, og derfor har en meget større ekspertise.

  Nogle vælger selv og betaler selv, og er så i den situation at de kommer hjem som ”kønsskifte-opereret kvinde/mand (det er igen både mænd OG kvinder) og stadig hedder ”Carl-Åge” eller ”Ida” i det danske bureaukrati, da de jo ikke har tilladelse til et identitetsskift fra RS.  Pas

  Der er netop givet tilladelse, ved lov at få et x i passet i stedet for F eller M.

  Men det kræver tilladelse fra RS.
  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

  § 1  I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

  1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:

  »Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.
  Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.

  Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet

  2. I § 34 indsættes efter »§ 4, stk. 3,«: »§ 5, stk. 5,«.
  § 2


  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.
  Justitsministeriet, den 4. maj 2009
  Brian Mikkelsen


  Både Transseksuelle og Transvestitter har behov for en mere legaliseret måde at få deres identitet bekræftet på, og at få den forankret i den tilværelse mange vitterligt lever, efterhånden som tolerancen stiger.  Arbejdsmarkedet –Nogle vælger at beholde deres identitet, også på arbejdspladsen, andre skifter identitet. Det skal nævnes at arbejdsløsheden blandt transseksuelle er meget høj, 50 % - og indikerer at der rent faktisk finder en diskrimination sted.

  Samtidig er det bemærkelsesværdig at der findes ret højt uddannede i gruppen af både transvestitter og transseksuelle: Læger, ambassadesekretær, jagerpilot, erkonom, adm. direktør, ja- næsten ethvert socialt lag, og ethvert fag er repræsenteret.  I det skjulte –Det danske transmiljø lever meget skjult. Det er løst organiseret og afhængig af ildsjæle. Det er et fattigt foreningsmiljø – Transdanmark har et budget på ca. 22.000 kr om året – TiD vel noget mere.

  Der mangler i høj grad et løft og især mangler der information og interesse for en så lille og marginaliseret gruppe.

  Trans-miljøet er vel der hvor homo-miljøet var for 30 år siden.  Seksologisk Klinik –Er årsag til rigtig mange frustrationer i miljøet. Her er nogle af anklagepunkterne: Ekstrem dårlig information – skiftende personale og dermed skiftende faglighed – ekstrem langtrukkent, op til år inden der kommer afgørelser – der mangler en ankemulighed – Stivnet i et monopol der i den grad sætter sit eget (langsomme) tempo.

  Her nogle input jeg har fået inden dette møde:

  Det er jo en skandale at en klinik med såkaldt landsdelsfunktion ikke ønsker at svare på simple spørgsmål stillet af både patienter, kunder og presse. Det synes jeg jeres forening skulle forsøge at komme til bunds i.
  -


  Det er korrekt, at Sexologisk Kliniks informationsniveau er yderst mangelfuldt - ja nærmest ikke eksisterende.
  Det kan selvfølgelig være beklageligt, men jeg tager det mere som et udtryk for deres manglende ønske om åbenhed og ærlighed om deres værke og betydning.
  Derfor finder jeg det bedre at anvende den manglende information som begrundelse for at uddelegere behandlingen og dermed fjerne den fra Sexologisk Klinik, end at arbejde for, at de skal lave en masse informationsmateriale, som indlysende vil blot vil fremhæve deres fortræffelighed.
  -


  Det er min oplevelse, at der mangler information og planlægning bag behandlingen. For en person, som jeg, der er god til begge dele er problemet ikke så stort, men for de personer, der ikke i samme grad har disse kompetencer vil jeg tro at forløbet kan blive meget, meget langstrakt inden klinikkken har tilstrækkelige data om personen - og samtidig betyder det at personens terapeutiske udbytte af forløbet ikke bliver optimalt.

  Et andet stort problem er, at det er samme instans der står for terapi og rådgivning af patienterne, som står for at vurdere om patientens kønsskifteønske kan imødekommes. Det kan ikke undgå at føre til, at patienterne i en vis udstrækning former deres historier efter hvad de forventer vil være acceptabelt at fortælle. Det betyder at Sexologisk Klinik ikke får et korrekt indtryk af patienten og det betyder, at patienterne ikke får en optimal rådgivning. En mere fordelagtig mulighed kunne være at kræve alle patienter gik to år hos RSK og sideløbende deltog i støttegruppemøder i en gruppe, der skulle dannes af RSK. Tilgengæld skulle RSK så ikke have indflydelse på behandlingen af patientens kønsskifteansøgning, når forløbet hos dem var overstået


  -

  Fremtiden – visioner – Det ville være en dejlig fremtid, og dermed en vision, at det danske transmiljø kunne legaliseres fuldt ud, og bidrage i fuld åbenhed med den mangfoldighed som bør tegne et ægte folkeligt demokrati.

  Et stort stykke af denne vej må trans-miljøet selv gå. Men visse demokratiske hindringer mener jeg også skal overvejes at lempes.

  Som sagt kan jeg ikke se det ”lægefaglige” i navneændringer – og CPR-NR som angiver vores køn har vel også en løsning i fremtiden. (fingeraftryk –puppil-aflæsning – stregkode –eller andet. Men den borgerlige regering har sidst lagt stor vægt på at det er uladsiggørligt og vil bringe kaos, hvis man ikke kan se hvem folk er)

  Navn og identitet kunne vel ”lægges” decentralt ud i landet til en jurist og måske (egen) læge + vitterlighedsvidner.

  Navnevalget bør være frit. Der er ikke stor fare for det misbruges.

  Mange transkønnede ser den nuværende identitetsstempling som ydmygende. Javel HR!! – er blevet hørt i en paskontrol til en nydelig dame (transkønnet) –Politiet har ret til at forlange en transkønnet til at smide fks. Paryk –og anden ”udstyr” hvis de er i tvivl om personens ID.

  I UK overvejes det at udstede et særskilt ID kort til landets transkønnede.

  Der mangler information og i sidste ende støtte til at skabe sunde fundamenter for transmiljøet i Danmark. Men der er små tiltag i gang.  Kildestof:

  Vel Danmarks bedste oplysningssted for Transkønnede, deres forhold, love, viden m.m.:  www.thranesen.dk  Og Tina Thranesen står altid til rådighed med relevante oplysninger, skulle jeg hilse at sige.  Med venlig hilsen

  Irene Haffner

  Transkønnet

  sekretær i Trans-Danmark


  Sidst rettet af Irene Haffner 12/5/2009, 23:29, rettet 1 gang
  Freja
  Freja

  Antal indlæg : 104
  Join date : 18/10/08
  Age : 64
  Geografisk sted : Viborg

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Freja on 12/5/2009, 19:23

  Kære Irene
  Det ville vist være en overdrivelse at påstå at vi altid er enige, men jeg ønsker dig held og lykke med dit initiativ og håber at alle for et udbytterigt møde.
  Gode hilsener
  Freja
  Irene Haffner
  Irene Haffner

  Antal indlæg : 86
  Join date : 17/10/08

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Irene Haffner on 12/5/2009, 19:39

  Tak skal du ha`Freja - og har du noget som du synes er forkert eller glemt så sig til!
  Knus
  Irene
  avatar
  Christina

  Antal indlæg : 12
  Join date : 24/11/08

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Christina on 12/5/2009, 22:07

  Slettet


  Sidst rettet af Christina 19/6/2009, 18:47, rettet 1 gang
  Irene Haffner
  Irene Haffner

  Antal indlæg : 86
  Join date : 17/10/08

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Irene Haffner on 12/5/2009, 22:37

  Hej Christina
  Det ville være en stor hjælp hvis du skrev ned - så sætter jeg det ind.
  Men ellers mail dit tlf. nr til:
  haffner26@msn.com
  Irene
  Irene Haffner
  Irene Haffner

  Antal indlæg : 86
  Join date : 17/10/08

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Irene Haffner on 12/5/2009, 23:24

  OBS-kommentarer, rettelser, m.m. modtages meget gerne!!!!!

  Der er indkommet nogle meget relevante rettelser - tak for det. jeg er ikke ekspert -så jeg er glad for hjælpen!
  Og som Izabella så dejligt sagde idag: Det vigtigste er at de møder os og ser at vi virkelig eksisterer.
  Dette er så den reviderede udgave.

  Forslag til orientering om transkønnedes forhold og situation.

  Møde-Christiansborg - SF`gruppesekretær Lars Brandstrup inviterer ordførere og andre interesserede
  Dato er fastlagt
  Irene og Izabella deltager fra transforeningerne i DK.  Irene Haffner, medlem af SF Thy-Mors

  Kandidat til kommunevalget 2009  Til orientering omkring de transkønnedes situation og forhold vil jeg invitere Izabella Simonÿ, som er bestyrelsesmedlem i TiD (Transvestitforeningen i Danmark) –jeg selv er sekretær i landsforeningen Trans-Danmark.

  På den måde er begge de 2 landsforeninger repræsentreret.  Orienteringen ville for mig se sådan ud:


  [list]
  [*]Hvem er de transkønnede i Danmark
  [*]Hvor mange, og hvad er forskellene – transvestit, transseksuel, post-up
  [*]Hvordan er vilkårene som transkønnet i Danmark
  [*]Hvad siger lovene
  [*]Hvad kan gøres bedre – for nuværende: Navneloven, hatecrimes, pas & kørekort, arbejdsmarkedet.
  [*]Organisation og struktur i et miljø der lever i skyggerne.
  [*]Sexologisk klinik –
  [*]Fremtidens vilkår og visioner
  [*]m.m – spørgsmål –
  [/list:u:2126]

  Jeg ville bestræbe mig på en kort og præcis orientering, støttet af de tørre fakta skrevet ned på papir.

  Derudover vil jeg synes at både Izabella og jeg kort gør rede for vores 2 landsforeningers position i Danmarks.

  Ellers må det være spørgsmål og kort debat.  Irene Haffner (Trans-Danmark.dk) –

  haffner26@msn.com

  www.irenehaffner.dk


  Izabella Zimonÿ – TiD – Transvestitforeningen i Danmark

  izabella-t@hotmail.com
  1.Hvem er de transkønnede i Danmark  Ordet transkønnet vinder efterhånden indpas. Bl.a. for at undgå seksualitets - og diagnosesnak. Transgender – Transkønnet dækker de 2 hovedformer: Transseksualitet og transvestitter.  Transseksual er når man tildels befinder sig i den forkerte krop, og ønsker kønsskifte. Nogen går langt i forsøget andre bliver ved hormonbehandling, og nogle lever bare som kvinde.

  Rigshospitalets Sexologiske klinik spiller en væsentlig rolle for de transseksuelle. Det er dem der visiterer til operation, og ny identitet. Der er ikke mange transseksuelle i DK. Måske 4-500 – og der visiteres ca 2-3 om året via RS. Ikke alle lever synligt. Bemærk at der også findes transseksuelle kvinder til mand, og at de er en meget lille, ofte overset, gruppe.  Post-up

  Iblandt de transseksuelle findes Post-up transseksuelle. Transseksuelle der har fået foretaget en kønsskifteoperation. De får skiftet identitet, mens en anden stor gruppe ikke får foretaget operation men konsulterer RS – eller er i hormonbehandling hos læge. Eller blot lever som kvinde/mand fordi de føler sig rigtigst som sådan.  Transvestitter er der ret mange af. Statistisk mener man der er 1.5 % i en befolkning. I DK vil det så svare til ca. 65.000. Mænd og en mindre gruppe kvinder, der skifter til det modsatte køn. Frekvensen går fra få gange på en måned til enkelte der lever næsten fulltime, og næsten er at betragte som transseksuelle. En stor gruppe er de fetichistiske transvestitter. Altså dem der kun skifter af seksuelle grunde. Men, og det er vigtigt, der findes en gruppe ”mentale” transvestitter som har et mentalt kønsskifte som en forudsætning for et kvalitets-liv.  Antal

  Alt i alt er et gæt, at der lever ca. 1500 - 2000 transkønnede ( Transseksuelle & Transvestitter) synligt og åbent i Danmark.

  (læs evt.: Minoriteternes Minoritet under artikler på : www.irenehaffner.dk)  Vilkårene

  Danmark er et forholdsvis tolerant land at leve i som transkønnet. Alligevel lever mange, især Mand-til-kvinde, i det skjulte, af frygt for hvad familie, arbejdsgiver, nærsamfund m.m. siger.

  De danske transkønnede har 2 landsforeninger der afholder arrangementer og taler deres sag. Ikke alle – for ikke at sige kun ganske få – er medlem af disse foreninger.

  Det er TiD – Transvestitforeningen i Danmark, som har ca. 100 medlemmer. Foreningen er først og fremmest en social forening der afholder arrangementer i København og Vejle. Her kommer en del som klæder om ved selve arrangementet, altså transvestitter der lever skjult, men også få af de synlige transvestitter. Foreningen er aktiv ved København By Night, modeshows og er stærkt involveret i det skandinaviske trans-træf i den svenske by: Båstad, et par timers kørsel fra København.

  TiD er den største, og dermed også den mest ”velhavende” af de 2 landsforeninger.  Trans-Danmark, landsforeningen for transvestitter og transseksuelle – er en nyere landsforening, der brød ud fra TiD for ca 10 år siden, da nogen mente at der var brug for en forening der ville arbejde politisk for både –Transseksuelle OG Transvestitter.

  Det er en meget lille forening med ca. 56 medlemmer. Foreningen arbejder meget politisk og har opnået en slags høringsret i lovsager i det danske folketing.

  Denne forening er igen medlem af TGEU – TransgenderEuropa – og har 2 bestyrelsesmedlemmer siddende i TGEU`s Bestyrelse.

  Foreningen afholder desuden arrangementer på Djursland og i fællesskab med TiD i Vejle.

  Mange transkønnede i Danmark er medlem af begge foreninger.  De 2 foreninger har hjemmesider:  www.trans-danmark.dk

  www.transvestit.dk  Love – og myndigheder.  Det er ikke mere end 41 år siden (1968) at det blev tilladt at færdes på gaden i det modsatte køns tøj.

  Og begrebet ”sygdom - diagnose” er ikke helt fordampet fra miljøet endnu. Og da slet ikke i den danske lægestand.  Relevante love  Navneloven –Sidst L 107 –

  En person må ikke bære det modsatte køns navn som fornavn. Men gerne som mellemnavn.

  Der er lavet en liste med navne for hunkøn såvel som for hankøn, og en del navne er så fælles, som man kan bruge af hvis man har behov for at hedde et navn som det modsatte køn. Willie, Renee, osv.

  Som det er i dag indstiller Rigshospitalets Seksologiske klinik i en erklæring om en person må tage det modsatte køns navn. Det kræver konsultationer og der skal diagnosticeres om personen er transseksuel. Mange konsultationer og op til 2 års ”behandling” er der eksempler på. Et enkelt eksempel dokumenterer en enkelt der har bekostet næsten 130.000 kr i udgifter for at gå i ”behandling”.

  Der er en stærk utilfredshed over at Seksologisk Klinik skal beskæftige sig med ”navneloven” og i sidste ende skal afgøre hvem der kan tage det modsatte køns identitet, incl. cpr.nr og navn.

  Mange mener at det ikke er et lægefagligt område, men et civil-juridisk anliggende.

  Landsforeningen Trans-Danmark påtænker at indlede en sag ved menneskerittigheds domstolen, og vil have sagen afprøver i Haag, med henvisning til bl.a praksis i Tyskland, og i henhold til Hammersberg rapporten – Se evt. under: www.trans-danmark.dk - videnscenter og transpolitik.

  Min mening (Irene Haffner) er at navn og identitet skal ses i lyset af en lægefaglig vurdering er en krænkelse af demokratiet, og at monopolet fra Rigshospitalets Seksologiske klinik skal brydes og ses efter i sømmene.  Operation

  Især en del transseksuelle har som mål at få en kønsskifteoperation. Dette er meget svært i Danmark, og det er nok relevant at være forsigtig, da det jo er en irreversibel handling.

  2-3 opereres i DK om året. Men det gør at en del søger til udlandet, bl.a. Thailand hvor der er hospitler der laver flere tusinde operationer om året, og derfor har en meget større ekspertise.

  Nogle vælger selv og betaler selv, og det er både mænd og kvinder. Navn og nyt cpr. nr. skiftes så herhjemme hvis operationen har opfyldt gældende krav.  Pas

  Der er netop givet tilladelse, ved lov at få et x i passet i stedet for F eller M.

  Men det kræver tilladelse fra RS, som skal erklære at den pågældende er transseksuel eller kan ligestilles hermed.

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

  § 1  I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

  1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:

  »Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.
  Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.

  Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet

  2. I § 34 indsættes efter »§ 4, stk. 3,«: »§ 5, stk. 5,«.
  § 2
  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.
  Justitsministeriet, den 4. maj 2009
  Brian Mikkelsen


  Både Transseksuelle og Transvestitter har behov for en mere legaliseret måde at få deres identitet bekræftet på, og at få den forankret i den tilværelse mange vitterligt lever, efterhånden som tolerancen stiger.  Arbejdsmarkedet –Nogle vælger at beholde deres identitet, også på arbejdspladsen, andre skifter identitet. Det skal nævnes at arbejdsløsheden blandt transseksuelle er meget høj. Nogle mener op til 50 % - og det indikerer at der rent faktisk finder en diskrimination sted.

  Samtidig er det bemærkelsesværdig at der findes ret højt uddannede i gruppen af både transvestitter og transseksuelle: Læger, ambassadesekretær, jagerpilot, erkonom, adm. direktør, ja- næsten ethvert socialt lag, og ethvert fag er repræsenteret.  I det skjulte –Det danske transmiljø lever meget skjult. Det er løst organiseret og afhængig af ildsjæle. Det er et fattigt foreningsmiljø – Transdanmark har et budget på ca. 22.000 kr om året – TiD vel noget mere.

  Der mangler i høj grad et løft og især mangler der information og interesse for en så lille og marginaliseret gruppe.

  Trans-miljøet er vel der hvor homo-miljøet var for 30 år siden.  Seksologisk Klinik –Er årsag til rigtig mange frustrationer i miljøet. Her er nogle af anklagepunkterne: Ekstrem dårlig information – skiftende personale og dermed skiftende faglighed – ekstrem langtrukkent, op til år inden der kommer afgørelser – der mangler en ankemulighed – Stivnet i et monopol der i den grad sætter sit eget (langsomme) tempo.

  Her nogle input jeg har fået inden dette møde:

  Det er jo en skandale at en klinik med såkaldt landsdelsfunktion ikke ønsker at svare på simple spørgsmål stillet af både patienter, kunder og presse. Det synes jeg jeres forening skulle forsøge at komme til bunds i.
  -


  Det er korrekt, at Sexologisk Kliniks informationsniveau er yderst mangelfuldt - ja nærmest ikke eksisterende.
  Det kan selvfølgelig være beklageligt, men jeg tager det mere som et udtryk for deres manglende ønske om åbenhed og ærlighed om deres værke og betydning.
  Derfor finder jeg det bedre at anvende den manglende information som begrundelse for at uddelegere behandlingen og dermed fjerne den fra Sexologisk Klinik, end at arbejde for, at de skal lave en masse informationsmateriale, som indlysende vil blot vil fremhæve deres fortræffelighed.
  -


  Det er min oplevelse, at der mangler information og planlægning bag behandlingen. For en person, som jeg, der er god til begge dele er problemet ikke så stort, men for de personer, der ikke i samme grad har disse kompetencer vil jeg tro at forløbet kan blive meget, meget langstrakt inden klinikkken har tilstrækkelige data om personen - og samtidig betyder det at personens terapeutiske udbytte af forløbet ikke bliver optimalt.

  Et andet stort problem er, at det er samme instans der står for terapi og rådgivning af patienterne, som står for at vurdere om patientens kønsskifteønske kan imødekommes. Det kan ikke undgå at føre til, at patienterne i en vis udstrækning former deres historier efter hvad de forventer vil være acceptabelt at fortælle. Det betyder at Sexologisk Klinik ikke får et korrekt indtryk af patienten og det betyder, at patienterne ikke får en optimal rådgivning. En mere fordelagtig mulighed kunne være at kræve alle patienter gik to år hos RSK og sideløbende deltog i støttegruppemøder i en gruppe, der skulle dannes af RSK. Tilgengæld skulle RSK så ikke have indflydelse på behandlingen af patientens kønsskifteansøgning, når forløbet hos dem var overstået


  -  Fremtiden – visioner – Det ville være en dejlig fremtid, og dermed en vision, at det danske transmiljø kunne legaliseres fuldt ud, og bidrage i fuld åbenhed med den mangfoldighed som bør tegne et ægte folkeligt demokrati.

  Et stort stykke af denne vej må trans-miljøet selv gå. Men visse demokratiske hindringer mener jeg også skal overvejes at lempes.

  Som sagt kan jeg ikke se det ”lægefaglige” i navneændringer – og CPR-NR som angiver vores køn har vel også en løsning i fremtiden. (fingeraftryk –puppil-aflæsning – stregkode –eller andet. Men den borgerlige regering har sidst lagt stor vægt på at det er uladsiggørligt og vil bringe kaos, hvis man ikke kan se hvem folk er)

  Navn og identitet kunne vel ”lægges” decentralt ud i landet til en jurist og måske (egen) læge + vitterlighedsvidner.

  Navnevalget bør være frit. Der er ikke stor fare for det misbruges.

  Mange transkønnede ser den nuværende identitetsstempling som ydmygende. Javel HR!! – er blevet hørt i en paskontrol til en nydelig dame (transkønnet) –Politiet har ret til at forlange en transkønnet til at smide fks. Paryk –og anden ”udstyr” hvis de er i tvivl om personens ID.

  I UK overvejes det at udstede et særskilt ID kort til landets transkønnede.

  Der mangler information og i sidste ende støtte til at skabe sunde fundamenter for transmiljøet i Danmark. Men der er små tiltag i gang.  Kildestof:

  Vel Danmarks bedste oplysningssted for Transkønnede, deres forhold, love, viden m.m.:

  www.thranesen.dk  Og Tina Thranesen står altid til rådighed med relevante oplysninger, skulle jeg hilse at sige.

  Med venlig hilsen

  Irene Haffner

  Transkønnet

  sekretær i Trans-Danmark
  Cathrine
  Cathrine

  Antal indlæg : 36
  Join date : 17/04/09
  Geografisk sted : Aalborg

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Cathrine on 13/5/2009, 12:07

  Hej Irene.


  Jeg syntes det virker som et rigtig godt oplæg, dækker lige ind om de mest basale ting så man også udefra lige hurtigt kan få et indblik i hvad er hvad osv.
  Jeg har do lige en enkelt ting.

  Quote:
  Operation

  Især en del transseksuelle har som
  mål at få en kønsskifteoperation. Dette er meget svært i Danmark, og
  det er nok relevant at være forsigtig, da det jo er en irreversibel
  handling.

  2-3 opereres i DK om året. Men det gør at en del søger
  til udlandet, bl.a. Thailand hvor der er hospitler der laver flere
  tusinde operationer om året, og derfor har en meget større ekspertise.

  Nogle
  vælger selv og betaler selv, og det er både mænd og kvinder. Navn og
  nyt cpr. nr. skiftes så herhjemme hvis operationen har opfyldt gældende
  krav.
  Quote End


  Vi er enige om at der er meget svært at få en opperation, og vi er også enige om Thailand er et markede nogen benytter sig om, jeg syntes dog man skal passe på med at skrive de har større ekerspertise end i Danmark uden at have noget i baghånden som kan påvise dette, hvis man bringer sådan en ting frem kunne et modspørgsmål jo nemt være,

  Må vi se nogle tal på den påstand, Hvor kan det bvise de er så meget bedre osv osv osv.

  Anyway, måske man kunne omformulere det, eller finde noget dokumentation som understøtter det..

  Håber du kan bruge det til noget..


  Good luck whit it..

  Cathrine
  Irene Haffner
  Irene Haffner

  Antal indlæg : 86
  Join date : 17/10/08

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Irene Haffner on 13/5/2009, 13:29

  Det er noteret i min lettere demente hjerne Cathrine!
  -Og du har ret! man skal passe på med påstande hvis man ikke har konkreter.
  Så - tak for hjælpen!

  Knus
  Irene

  Sponsored content

  Re: udkast til møde på Christiansborg imellem Trans-Danmark, TiD og SF`ordførere

  Indlæg by Sponsored content


   Lige nu er det 23/1/2019, 15:29